Комунікації в системі маркетингу

 - Засадні поняття

 - Маркетингові комунікації: сутність, цілі, завдання

 - Особливості застосування теорії комунікацій у маркетингу

 - Норми, правила та законодавчі основи маркетингової політики комунікацій

 - Цілі та завдання курсу

 Рекламування товару

 - Загальні відомості

 - Маркетинг, комунікації, реклама

 - Планування рекламної діяльності виробника

 - Особливості створення ефективного рекламного звернення

 Стимулювання продажу товарів

 - Загальні відомості

 - Класифікація заходів стимулювання продажу товарів

 - Комунікативність стимулювання продажу товарів

 - Особливості застосування стимулювання продажу товарів 

 - Планування заходів стимулювання продажу товарів

 - Досвід акцій зі стимулювання продажу товарів в Україні

 - Особливості державного стимулювання

 Організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз)

 - Загальні відомості

 - Паблік рилейшнз, маркетинг, комунікації

 - Робота з контактними аудиторіями

 - Паблік рилейшнз в органах влади

 - Деякі специфічні заходи з паблік рилейшнз

 - Політична реклама та її особливості

 Реклама на місці продажу

 - Загальні відомості

 - Реклама на місці продажу, маркетинг, комунікації

 - Класифікація рекламних засобів, їхнє оцінювання та вибір

 - Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 - Особливості реклами на місці продажу послуг

 Прямий маркетинг

 - Загальні відомості

 - Прямі поштові рекламні відправлення

 - Змішані засоби прямого маркетингу

 - Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення

 - Досвід визначних рекламістів США у сфері прямого маркетингу

 - Сучасні технології прямого маркетингу

 Організація виставок і ярмарків

 - Загальні положення

 - Прийняття рішення про участь у виставці (ярмарку)

 - Організація участі підприємства у виставках (ярмарках)

 - Робота виставки (ярмарку)

 - Діяльність експонента після закриття виставки (ярмарку)

 - Маркетингова політика комунікацій на виставках (ярмарках)

 Персональний продаж товарів та послуг

 - Загальні відомості

 - Психологічні основи комунікацій у процесі персонального продажу

 - Модель персонального продажу товарів і послуг

 - Організація ефективного персонального продажу

 - Застосування багаторівневого маркетингу та його особливості

 Упаковка як засіб комунікації
 Брендинг
 Спонсорування
 Сервісне обслуговування споживачів і користувачів товарів
 Престижна реклама
 Франчайзинг
 Організація маркетингової політики комунікацій