Головна » Файли » Український розділ » Реферати [ Додати матеріал ]

Зовнішньоекономічна політика держави
[ Викачати з сервера (15.7 Kb) ] 08.12.2008, 11:17
Зовнішньоекономічна політика держави

 Початкові теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності держави
були означені в контексті розгляду основних форм між-народних
економічних відносин. Щодо цілей, методів та регулю-вання
зовнішньоекономічних зв'язків, то вони потребують спе-ціального
висвітлення як напрям політики держави.

Під зовнішньоекономічною політикою розуміють політичне оформлення
міжнародних економічних зв'язків країни. При цьому міжнародні економічні
відносини охоплюють всі економічні опе-рації, що здійснюються між
господарськими суб'єктами певної краї-ни та їхніми іноземними партнерами
(імпорт та експорт товарів, капіталу, послуг, а також транскордонний рух
робочої сили і гро-шей). До зовнішньоекономічної діяльності також
належать:

торгово-політичні заходи, такі як введення, зміна та відміна мита та
інших (нетарифних) торгових перешкод або укладення догово-рів про
торгівлю, кооперацію та запобігання подвійному оподатку-ванню;

валютно-політичні заходи (ревальвація і девальвація власної валю-ти,
введення, зміна та відміна обмежень на шляху руху капіталу);

участь у міжнародних економічних організаціях, включаючи заснування
нових організацій.

Зовнішньоекономічна політика грунтується на теорії світової економіки,
яка досліджує засади зовнішньоекономічних операцій та їхній вплив на
господарські події в країні та за кордоном. Отри-мані при цьому знання є
основою для формулювання цілей та прий-няття рішень для ефективної
зовнішньоекономічної політики.

Зовнішньоекономічна політика є частиною економічної політи-ки, яка, у
свою чергу, виступає складовою політики держави вза-галі. Її цілі мають
бути сумісними з цілями економічної політики та політики в цілому.
Зовнішньоекономічні заходи повинні відповіда-ти політико-економічному та
суспільно-політичному устрою сус-пільства. Певні зовнішньоекономічні
цілі можуть розглядатися тільки як засіб або проміжна мета для
досягнення стратегічної загально-економічної або загальнополітичної
мети.

Вищою метою зовнішньоекономічної політики є дотримання або досягнення
зовнішньоекономічної рівноваги. В широкому значенні зовнішньоекономічна
рівновага має забезпечити процес національ-ного макроекономічного
відтворення при пропорційному розвитку економіки. Це відповідає
загальній стратегічній меті стабілізації та подальшого зростання
економіки України.

У вузькому значенні зовнішньоекономічну рівновагу визнача-ють як
платіжний баланс країни, в якому знаходять відображення всі платіжні
потоки між країною та зарубіжними партнерами. При цьому є різні
концептуальні підходи до визначення її. Відповідно до них народне
господарство перебуває в стані зовнішньоекономічної рівноваги тоді, коли
урівноважені платіжний баланс, баланс зобо-в'язань або так званий


.........................................................................................................
Категорія: Реферати | Додав: vova
Переглядів: 1842 | Завантажень: 468 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]