Головна » Файли » Український розділ » Реферати [ Додати матеріал ]

Четверта класична ситуація: формування новітніх напрямів світової економічної теорії
[ Викачати з сервера (15.5Kb) ] 08.12.2008, 10:49
План

1 Економіка пропозиції

2. Неоінституціоналізм - пошуки альтернативи пануючої ортодоксії

 1. Економіка пропозиції

Серед теорій, що мають. неокласичний напрям, помітне місце займає теорія
економіки пропозиції, або економічна теорія, орієн-тована на пропозицію.
З іменами її родоначальників - американ-ських вчених А. Лаффера, Р.
Манделла, П. Робертса, Рутледжа, жур-налістів Дж. Гілдера і Д. Ванніекі,
конгресмена Дж. Кемпа - нероз-ривно пов'язана консервативна
трансформація бюджетно-фінан-сового регулювання економіки США.

Відношення до цієї теорії в сучасній літературі неоднозначне. Одні
західні дослідники, як, наприклад, Я. Шісслер (ФРН), зводять її в ранг
економічної філософії американського консервативного руху. Інші
розглядають її як черговий міф, що поширюється й рек-ламується засобами
масової інформації і вимагає до себе обереж-ного відношення в силу своєї
схематичності й дуже спрощених підходів. Так, американський дослідник
неоконсерватизму К. Бун-нер взагалі вважає, що ніякої економіки
пропозиції немає, бо еко-номічна наука протягом всієї своєї історії
завжди займалась дослі-дженнями пропозиції і попиту залежно від руху цін
виробництва і зайнятості. Однак за повоєнний період у зв'язку з
розвитком кейн-сіанської макроекономічної теорії ослабло значення
динаміки про-позиції або вона взагалі не бралась до уваги. Нині йдеться
про відновлення вже давно детально розробленого аналізу шляхів і
можливостей взаємозв'язку сукупних доходів і фіскальної політи-ки якраз
через діючі на ринку сили з боку пропозиції.

Р. Дорнбуш і С. Фішер вважають, що відбулася кейнсіанська революція,
можлива революція раціональних сподівань, але ніколи не було радикальної
революції економіки пропозиції.

Теорія економіки пропозиції була покликана стимулювати еко-номічне
зростання за рахунок перерозподілу національного дохо-ду в інтересах
середніх і великих власників, виправдати проведен-ня урядових заходів в
США, Великобританії щодо скорочення дер-жавних витрат за рахунок
соціальних програм. Сучасні прихиль-ники неокласичного трактування
закону Сея вважають, що через гнучкість цін, заробітної плати,
оподаткування та інших основних елементів ринкове господарство може
стихійно саморегулюватися, уникаючи серйозних кризових потрясінь.

На противагу кейнсіанству, яке орієнтоване на ефективний по-пит,
прибічники економіки пропозиції вважають, що серцевину економічної
політики повинно становити всемірне стимулювання і формування саме
пропозиції. Практична реалізація цієї політики передбачає, на думку
теоретиків економіки пропозиції, обов'язко-ву наявність таких основних

елементів: регулювання грошової маси; усунення державного втручання 

.........................................................................................................

Категорія: Реферати | Додав: vova
Переглядів: 629 | Завантажень: 279 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]