Головна » Файли » Український розділ » Шпори та ін. [ Додати матеріал ]

Економіка добробуту шпоры+термины+перечень вопросов
[ Викачати з сервера (594.1Kb) ] 23.04.2009, 17:06

1. Предмет науки "Економіка добробуту", її цілі, завдання і структурні складові, соціально-економічне значення та місце в системі економічних наук.
2. Зміст еволюції наукових поглядів та основні концептуальні підходи розвитку теорії рівня життя і добробуту населення.
3. Роль і місце категорій "рівень життя" і " добробут" в системі відносин, що є предметом економічної теорії.
4. Категорії системи "рівень життя" населення, характер їхньої взаємодії і внутрішньої підпорядкованості.
5. Основні чинники, що впливають на розвиток потреб та динаміку рівня життя населення. Інтегральні показник рівня життя населення та їх системна класифікація.
6. Сутність, види і соціально-економічне значення споживчих бюджетів населення. Вартість життя населення та методи її визначення.
7. Мінімальний споживчий бюджет населення України, його склад і структура.
8. Економічна і соціальна сутність межі малозабезпеченості та прожиткового мінімуму.
9. Індекс людського розвитку та його розрахунок за методикою Програми розвитку ООН.
10. Ранжирування потреб та базові показники, на основі яких розраховується індекс рівня життя населення .
11. Основні теоретичні підходи, на основі яких проводиться систематизація показників і нормативів рівня життя населення.
12. Методи оцінки стану добробуту та динамік..! рівня життя населення.
13. Методологічні проблеми визначення базових індикаторів диференціації населення за рівнем життя.
14. Сутність проблем, що виникають при оцінці вартісних параметрів ранжирування населення за станом матеріальної забезпеченості.
15. Людина як споживач: поведінка споживача; уподобання; бюджетні обмеження; споживчий вибір; граничні вигоди.
16. Стан рівня життя населення України і основні проблеми щодо його підвищення в сучасних умовах. 
17. Сутність і змістовна відмінність абсолютної і відносної бідності та злиднів.
18. Соціальні компенсатори та латентні механізми гальмування поширення бідності в умовах кризової ринкової кон'юнктури.
19. Проблеми та шляхи обмеження маргиналізації населення, подолання бідності та ліквідації злиднів в Україні.
20. Причини та особливості процесу утворення маргинальних груп населення та проблеми визначення їх соціального статусу.
21.Основні методологічні підходи, що застосовуються при класифікації проявів маргінального стану особи та соціальних груп населення. Прояви полімаргінального стану.
22. Зміст і сутність процесів пауперизації і люмпенізації населення. "Андерклас" та антисуспільні прояви способу життя його представників.
23. Прояви стану малозабезпеченості та їх соціально-економічна відмінність.
24. Соціальна сутність показника "фізіологічний мінімум" та методики розрахунку межі фізіологічного виживання людини.
25. Рівень життя населення як об'єкт соціальної політики і державного регулювання економіки. Вплив стану економіки на рівень життя і добробут населення.
26. Основні прояви деструктивного впливу інфляції на рівень життя населення.
27. Основні фактори впливу на динаміку зростання рівня життя населення.
28. Економічна база соціальних конфліктів у суспільстві та дії держави щодо забезпечення соціальної безпеки країни.
29. Сутність міри споживання та її вплив на зростання добробуту населення.
30. Сутність споживання та його значення для задоволення потреб життєдіяльності населення.
31. Цілі, завдання та основні напрямки державного регулювання доходів населення.
32. Доходи населення України та їх основні види і джерела походження.
33. Основні фактори, що впливають на динаміку доходів населення України. Не грошові види доходів та їх значення у забезпеченні життєвого рівня населення України.
34. Індексація доходів населення і основні причини, за яких в Україні цей механізм не функціонує.
35. Сутність, зміст і об'єкти державного регулювання доходів. Суб'єкти державного регулювання доходів та характер їх взаємодії.
36. Принципи державної політики доходів та їх соціально-економічний зміст.
37. Сутність, значення і структурні складові соціального захисту населення України.
38. Соціальне забезпечення та його організаційно-правові форми. Об'єкти, механізми та організаційні структури соціального захисту в Україні.
39. Основні види державного соціального забезпечення і страхування та їх функціональне значення.
40. Система соціального обслуговування населення України, її структура та основні принципи на яких вона базується.
41. Напрямки, проблеми і особливості реформування системи соціального захисту населення України.
42. Причини, особливості та проблеми трансформації державно-патерналістичної системи в ефективну ринкову систему соціального захисту населення.
43. Економічний зміст категорій "соціальні гарантії", "пільги", "компенсації", "привілеї".
44. Компенсації і привілеї. Причини збереження бюрократичних привілеїв в Україні.
45. Вплив "тіньової" економіки на життєвий рівень населення. Методи визначення обсягів тіньової економіки і тіньових доходів.
46. Основні складові "тіньової" економіки України та їх вплив на рівень життя населення. Організаційно-економічні шляхи подолання кримінальних доходів в Україні.
47. Сутність консюмеризму та його роль і значення для підвищення добробуту населення.
48. Етапи та особливості розвитку консюмеризму як ефективної системи забезпечення зростання рівня життя в ринкових умовах.
49. Основні права споживачів та шляхи і механізми їх забезпечення.
50. Проблеми підвищення дієвості структурних механізмів консюмеризму України.
51. Досвід формування та вдосконалення основних механізмів консюмеризму в країнах ринкової економіки та можливість його використання у вітчизняній практиці.
52. Стан, сучасні проблеми та напрямки розвитку консюмеризму в Україні.
53. Етапи та особливості розвитку пенсійної системи в Україні. Функції, принципи і основні параметри пенсійної системи.
54. Досвід організації пенсійного забезпечення в країнах ринкової економіки та необхідність і можливість його використання у вітчизняній практиці.
55. Механізм оподаткування доходів та його вплив на рівень життя населення.
56. Основні принципи реалізації вимог соціальної справедливості в сфері оподаткування доходів населення.
57. Роль механізму індексації в системі оподаткування доходів населення.
58. Прямі і непрямі податки та характерні особливості їх впливу на життєвий рівень населення.
59. Оцінка масштабів посилення фіскально-інфляційного тиску на доходи малозабезпечених верств населення України.
60. Механізм реалізації принципів інфляційної нейтральності податкової системи та його вплив на добробут населення.
Категорія: Шпори та ін. | Додав: vova
Переглядів: 2273 | Завантажень: 500 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]