Головна » Файли » Український розділ » Книги [ Додати матеріал ]

Міжнародна економічна діяльність України:Підручник.,Новицький В.Є.—К.:КНЕУ,2003
[ Викачати з сервера (4.51 Mb) ] 08.02.2009, 17:56


Частина 1. ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Розділ 1.1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти  
1.1.1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності  
1.1.2. Відкрита економіка  
1.1.3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності  
1.1.4. Світове господарство та міжнародний ринок  
Розділ 1.2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні  
1.2.1. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності  
1.2.2. Міжнародна торгівля товарами та послугами  
1.2.3. Транскордонний рух капіталів та міжнародний кредит  
1.2.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини  
1.2.5. Міжнародна міграція робочої сили  
1.2.6. Участь у діяльності міжнародних економічних організацій  
1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах  
1.2.8. Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку  
Розділ 1.3. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України  
1.3.1. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності  
1.3.2. Мікроекономічний рівень  
1.3.3. Макроекономічний рівень  
1.3.4. Між- або наддержавний рівень  
Частина 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
Розділ 2.1. Україна в міжнародній торгівлі товарами: загальний режим  
2.1.1. Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності  
2.1.2. Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі  
2.1.3. Факторні передумови міжнародної торгівлі України  
2.1.4. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі  
Розділ 2.2. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка  
2.2.1. Міжнародна купівля-продаж товарів  
2.2.2. Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах  
2.2.3. Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проб-
леми України  
2.2.4. Реекспорт та реімпорт  
2.2.5. Прямі та опосередковані експортно-імпортні операції  
Розділ 2.3. Україна в товарообмінних операціях  
2.3.1. Поняття та форми товарообмінних операцій  
2.3.2. Бартерні операції (бартерні угоди, бартер)  
2.3.3. Торговельні компенсаційні операції  
2.3.4. Промислові компенсаційні операції  
Розділ 2.4. Міжнародний контракт  
2.4.1. Поняття міжнародного контракту  
2.4.2. Ціна міжнародного контракту  
2.4.3. Умови платежів та розрахунків за експортно-імпортними операціями  
2.4.4. Нормативна регламентація комерційної діяльності  
Розділ 2.5. Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі  
2.5.1. Поняття Інкотермс (базисних умов контрактів)  
2.5.2. Класифікація умов Інкотермс  
2.5.3. Вибір транспорту міжнародних перевезень згідно з умовами Інкотермс—2000  
Розділ 2.6. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська специфіка  
2.6.1. Поняття міжнародної торгівлі послугами  
2.6.2. Види міжнародних послуг та їх класифікація  
2.6.3. Міжнародний ринок послуг  
2.6.4. Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України  
2.6.5. Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг  
2.6.6. Інформаційні та електронні послуги як динамізуючий чинник міжнародної економічної діяльності  
2.6.7. Страхові послуги в міжнародній економічній 
діяльності  
Розділ 2.7. Послуги посередників у міжнародній торгівлі  
2.7.1. Поняття торговельно-посередницької діяльності  
2.7.2. Юридичне забезпечення торговельного посередництва  
2.7.3. Класифікація суб’єктів міжнародного посередництва  
Розділ 2.8. Міжнародні послуги у сфері виробництва, 
кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки  
2.8.1. Поняття міжнародних технологічних послуг  
2.8.2. Інжиніринг  
2.8.3. Консалтинг  
2.8.4. Франчайзинг  
2.8.5. Реклама в міжнародній економічній діяльності  
Розділ 2.9. Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві  
2.9.1. Поняття лізингу  
2.9.2. Класифікація лізингових угод  
2.9.3. Правове регулювання лізингу в Україні  
Розділ 2.10. Міжнародні транспортні послуги  
2.10.1. Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки  
2.10.2. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій  
2.10.3. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України  
2.10.4. Морський та річковий транспорт: світові тенденції та українські реалії  
2.10.5. Залізничний транспорт: сучасні тенденції та роль у міжнародній економічній діяльності  
2.10.6. Міжнародні автоперевезення  
2.10.7. Авіатранспортні сполучення: стан та перспективи розвитку  
2.10.8. Трубопровідний транспорт України  
2.10.9. Роль транспорту для міжнародної комерційної діяльності  
Розділ 2.11. Міжнародний туризм  
2.11.1. Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму  
2.11.2. Класифікація різновидів міжнародного туризму  
2.11.3. Суб’єкти міжнародного туризму, специфіка їх цілей та діяльності  
2.11.4. Інститути та інструменти регулювання міжнародного туризму в Україні  
2.11.5. Україна в міжнародних туристичних операціях: національна специфіка та завдання  
Розділ 2.12. Міжнародне кооперування виробництва: 
природа, форми та сучасні особливості  
2.12.1. Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату  
2.12.2. Практичні завдання міжнародної кооперації в сучасних умовах  
Розділ 2.13. Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин  
2.13.1. Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки  
2.13.2. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери  
2.13.3. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України  
Розділ 2.14. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації  
2.14.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу  
2.14.2. Інвестиційні інтереси — рушійна сила руху капіталів  
2.14.3. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів  
2.14.4. Приватизація як інструмент залучення інвестицій до трансформаційної економіки  
Розділ 2.15. Комерційні структури в процесах транснаціоналізації  
2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб’єкти та функціональна специфіка  
2.15.2. Геостратегічні фактори розвитку інвестиційних тенденцій  

транспорт для проституток, быстро и недорого

2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності  
2.15.4. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності  
Розділ 2.16. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України  
2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин  
2.16.2. Передумови поширення міжнародних корпорацій 
як форми господарювання: історичний контекст  
2.16.3. Міжнародна природа господарської діяльності ТНК  
2.16.4. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК  
2.16.5. Типи та структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного й національного рівнів  
2.16.6. Специфічні форми підприємницької транснаціоналізації в умовах ринкових перетворень  
2.16.7. Наслідки господарсько-інвестиційної діяльності ТНК  
2.16.8. Обмеження монополізації  
Розділ 2.17. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України  
2.17.1. Природа спільного підприємництва  
2.17.2. Спільні підприємства: поняття та специфіка  
2.17.3. Мотивація створення СП  
2.17.4. Процес створення СП  
2.17.5. Специфіка розвитку спільних підприємств в Україні  
Розділ 2.18. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили  
2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція в долі українського та інших народів  
2.18.2. Класифікація складових, факторів і видів міжнародної міграції  
2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці  
Частина 3. ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Розділ 3.1. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі  
3.1.1. Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки  
3.1.2. Моделі відкритої економічної політики  
3.1.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки  
3.1.4. Традиційні засоби підтримки національного товаровиробника у сфері міжнародної торгівлі: 
тарифно-нетарифне регулювання  
3.1.5. Застосування митного тарифу: міжнародна практика та транзитивні реалії  
3.1.6. Застосування нетарифних інструментів та інтереси України  
3.1.7. Сучасні форми протекціонізму: поняття антиімпортних адміністративних процедур  
3.1.8. Добровільні обмеження експорту в контексті антиімпортної політики  
3.1.9. Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі  
3.1.10. Оптимізація податкової системи  
Розділ 3.2. Науково-технічна та інформаційна політика 
в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності  
3.2.1. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції  
3.2.2. Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці  
3.2.3. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва  
3.2.4. Технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки  
3.2.5. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП  
3.2.6. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва  
Розділ 3.3. Економічна безпека за умов відкритої економіки  
3.3.1. Поняття економічної безпеки держави в міжнародному конкурентному середовищі  
3.3.2. Складові економічної безпеки  
3.3.3. Економічна безпека в контексті сучасної геополітики  
3.3.4. Актуальні проблеми економічної безпеки України  
3.3.5. НАТО як економічний партнер України  
Частина 4. УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ  
Розділ 4.1. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність  
4.1.1. Основи періодизації міжнародної економічної діяльності України  
4.1.2. Докиївський період торгівлі  
4.1.3. Торгова модель Київської Русі  
4.1.4. Зовнішні зв’язки колоніального періоду  
4.1.5. Радянський період розвитку національної спеціалізації та міжнародної торгівлі  
4.1.6. Початок нової історії  
Розділ 4.2. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі  
4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу  
4.2.2. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка  
4.2.3. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси  
4.2.4. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті  
4.2.5. Економічна інтеграція  
4.2.6. Глобалізація та регіоналізація — форми соціально-економічної інтернаціоналізації  
4.2.7. Регіональна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України  
4.2.8. Прикордонне співробітництво в Україні  
Розділ 4.3. Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний 
режим України з країнами СНД  
4.3.1. Інтеграційно-дезінтеграційні контроверсії СНД: 
на шляху від «розлучення» до співіснування  
4.3.2. Режими співробітництва з країнами СНД  
4.3.3. Зона вільної торгівлі в рамках СНД  
4.3.4. Проблема участі України в Митному союзі держав 
СНД: оцінка доцільності  
Розділ 4.4. Європейський вектор зовнішньоекономічної 
діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі  
4.4.1. Завдання та умови європейської інтеграції України  
4.4.2. Розвиток торговельно-економічних зв’язків з країнами Європи  
4.4.3. Правові засади співробітництва України з ЄС  
4.4.4. Україна в системі єврорегіонів  
Розділ 4.5. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності  
4.5.1. Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту  
4.5.2. Напрями співробітництва в рамках ЧЕС у контексті геополітичних альтернатив  
4.5.3. ЧЕС у вимірах глобальних стратегій  
4.5.4. Особливості та завдання участі України в ЧЕС  
Частина 5. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНА СПЕЦИФІКА ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ  
Розділ 5.1. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України  
5.1.1. Сировинні ресурси в національному та світовому господарстві  
5.1.2. Природні ресурси в системі міжнародних ринків  
5.1.3. Види ресурсів  
5.1.4. Україна у світовій торгівлі сировиною  
Розділ 5.2. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці  
5.2.1. Паливний баланс у системі відкритої економіки України  
5.2.2. Особливості національного енергоспоживання 
в контексті глобальних тенденцій  
Розділ 5.3. Екологічні обмеження зростання відкритої 
економіки в контексті сучасної глобалістики  
5.3.1. Стан навколишнього середовища як фактор глобального та національного розвитку  
5.3.2. Екологічні пріоритети розвитку сучасної відкритої економіки України  
5.3.3. Утилізація відходів — ознака сучасної відкритої економіки  
5.3.4. Продовольчий потенціал: українські реалії у світлі міжнародних проблем  
Додатки

строительство

Современная мебель для ванной Бриклаер Бали не оставит равнодушным никого
Категорія: Книги | Додав: vova
Переглядів: 19394 | Завантажень: 2501 | Коментарі: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 5
5 инна  
give me this book please

4 Віка  
полезно

3 Віка  
полезная книга

2 Віка  
полезная книга

1 пппппп  
пришлите бесплатно

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]