Головна » Статті » Статті » Статті [ Додати статтю ]

ФОНДОВА БІРЖА – БАРОМЕТР ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ
Біржовий ринок у світі давно вже став центром ринкової економіки. Біржовий ринок – ринок із найвищим рівнем організації, що максимально сприяє підвищенню мобільності капіталу та формуванню реальних ринкових цін на фін. вклади , що перебувають в обігу. Фондова біржа - це передусім місце, де знаходять один одного продавець і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних паперів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем діяльності фондової біржі у своїх працях приділяли увагу вчені-економісти: Барановський О. І., Белозорова Л.С., Головко А., Кліменко В. В., Костіна Н.І., Лосєва С., Оскольський В.В. 
Мета статті полягає у визначенні діяльності фондової біржі як барометра економічного життя країни.
Перейнявши від товарної біржі інструментарій торгівлі, фондова біржа досить швидко залишила позаду свою попередницю. У XVII-XVIII століттях фондова біржа періодично ставала епіцентром підвищеної ділової активності, що часто закінчувалася крахом шахрайських, фіктивних підприємств, чиї акції стали причиною ажіотажу. Це був час зародження акціонерних підприємств - вони виникали як епізодичні, випадкові, незакономірні, оскільки обслуговували специфічні потреби, але це гальмувало їх розвиток. 
Фондова біржа - це вторинний ринок цінних паперів, організаційно оформлений, постійно діючий ринок , на якому здійснюється торгівля цінними паперами, як первинними, так і похідними. Тут визначається курс цінних паперів. Біржа виробляє загальні правила проведення торгів і розрахунків після укладення угод, розповсюджує відповідну інформацію та підтримує професіоналізм учасників ринку, а також проводить певний контроль.
 Фондову біржу може бути створено не менше як 20 засновниками – торговцями цінними паперами, які мають дозвіл здійснення комерційної і комісійної діяльності по цінних паперах за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фондова біржа сприяє придбанню на певних умовах і на певний строк вільних грошей, залученню коштів за рахунок випуску і продажу акцій, облігацій і спрямування їх на технічне оновлення підприємства, його переорієнтацію на випуск продукції, яка має найвищий попит. Біржа може сприяти переливу капіталу з однієї галузі в іншу, а завдяки державному регулюванню цих процесів він може спрямовуватись у ті соціально важливі сфери, які найбільш його потребують.
 Як вторинний ринок цінних паперів фондова біржа сприяє здійсненню переходу фондових цінностей від одного суб'єкта до іншого. На первинному ринку, цінності емітуються, тобто випускаються в обіг і поширюються серед інвесторів.
Сьогодні біржовий фондовий ринок України є системою, що складається з п'яти українських фондових бірж і їх філій. В Україні на фондовому ринку діє понад тисячу професіональних учасників, власниками цінних паперів стали понад 19 млн українців, загальний обсяг акцій приблизно дорівнює 1/4 ВВП, що відповідає 39 млрд грн, загальний обсяг торгів цінними паперами складає 38 млрд грн.
У цих умовах фондові біржі є місцями, де акціонерні компанії, продаючи свої частки в підприємствах, забезпечують собі фінансову можливість розширити виробництво і послуги, зробити свій продукт більш досконалим. Завдяки цьому біржі виступають інститутом капіталу, вони породжені капіталістичними виробничими відносинами, хоча офіційно найстарішою фондовою біржею є амстердамська "Effectenbeurs", відкрита у 1602 р. і яка діє до сьогодні.
Тенденція збільшення числа фондових бірж в Україні не збігається з загальносвітовою тенденцією - зменшення числа фондових бірж. На думку автора, з огляду на фінансову кризу українського фондового ринку, цей процес є негативним для України і буде перешкоджати формуванню цивілізованого, високотехнологічного біржового ринку цінних паперів. Більш розумною стратегією розвитку українського біржового ринку цінних паперів, у тому числі його регіонального сегмента, є державна політика, спрямована на розвиток Української фондової біржі і її регіональних філій як єдиного біржового простору.
За підсумками діяльності УФБ протягом першого кварталу 2009 року біржовий обсяг торгів склав 2,62 млн. грн. (відповідний показник 2008 року – 24,96 млн. грн.). Зменшення обсягів торгів в звітному періоді обумовлене відсутністю активності на первинному ринку та ринку похідних фінансових інструментів. 
Станом на кінець березня 2009 року члени УФБ представлені 98 учасниками, які водночас є членами саморегулівної організації УФБ. З початку поточного року зі складу членів СРО УФБ були виключені 3 торговці цінними паперами, увійшли до складу СРО – 3. Члени СРО УФБ в структурному розрізі представлені 28 банківськими установами та торговцями цінними паперами у кількості 70
На кінець звітного періоду біржовий список складається з 86 цінних паперів та інших фінансових інструментів, які перебувають у позалістинговому котируванні. Протягом першого кварталу 2009 року, до біржового реєстру УФБ було включено акції іменні прості ВАТ «Цукровий завод «Поділля», ВАТ «Приморське племпідприємство» та облігації іменні цільові ТОВ «Град Інвест».
Протягом першого кварталу 2009 року на УФБ та її філіях відбулося 7 торгівельних сесій (за аналогічний період 2008 року – 15 сесій). Середньомісячний обсяг торгівлі склав 0,87 млн. грн. (відповідний показник 2008 року – 8,32 млн. грн.), за торгівельну сесію – 0,37 млн. грн. (в 2008 році – 1,66 млн. грн.). 
За звітний період на УФБ та її філіях укладено 16 угод, з них 14 угод укладено на УФБ, решта – на філіях біржі. В розрізі фінансових інструментів найбільшу кількість угод (9) було укладено на вторинному ринку акцій. Найбільший обсяг торгів був зафіксований у секторі приватизації і склав 2,51 млн. гривень, що становить 96,2% від загального обсягу торгівлі за звітний період. 
В звітному періоді на торги з продажу в процесі приватизації пакетів акцій ВАТ, що належать державі, ФДМУ запропонував до продажу на УФБ та її філіях акції 4 акціонерних товариств. На Івано-Франківській філії біржі відбулась 1 торгівельна сесія, під час якої було укладено 1 угоду з купівлі-продажу 9,96 млн. акцій (55,77% від статутного фонду) ВАТ «Цукровий завод «Поділля» на суму 2,49 млн. гривень. На Кримській філії УФБ відбулась 1 торгівельна сесія, під час якої було укладено 1 угоду з купівлі-продажу 101,8 тис. акцій (17,95% від статутного фонду) ВАТ «Приморське племпідприємство» на суму 25,5 тис. гривень.
На вторинному ринку акцій за звітний період відбулось 3 торгівельних сесії, під час яких було укладено 9 угод з купівлі – продажу 30,15 тис. акцій на суму 84,00 тис. грн. (3,21% від загального обсягу торгів).
Протягом звітного періоду в секторі корпоративних облігацій відбулось 2 торгівельні сесії, під час яких було укладено 5 угод з купівлі-продажу 135 облігацій ТОВ «Град Інвест» та ТОВ «Обіо» на суму 14491,00 грн. 
З розширенням приватизаційних процесів і розвитком вторинного ринку цінних паперів кількість емітентів на УФБ постійно збільшується. При цьому розширення набувають цінні папери, що випускаються в бездокументальній формі - у формі комп'ютерних записів на рахунках у депозитарії.
Обіг цінних паперів у дематеріалізованій формі дає можливість емітентам заощаджувати значні кошти при випуску цінних паперів, а всім учасникам ринку - можливість здійснення угод на ефективній основі і з низьким ступенем ризику.
Українська фондова біржа - це аукціонні торги державними пакетами акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, як за кошти, так і за приватизаційні майнові сертифікати, це і торги в системі електронного обігу цінних паперів. Це і розвиток вторинного ринку на торгах "з голосу", на яких представлений весь аспект основних видів цінних паперів - акцій приватизованих підприємств, ощадні, депозитарні й інвестиційні сертифікати, векселі. Впроваджується торгівля ф'ючерсами й опціонами.


порно груповуха со зрелыми смотреть онлайн на http://zrel-porn.ru/
Категорія: Статті | Додав: vova (16.06.2009)
Переглядів: 1828 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]