Головна » Файли » Український розділ » Реферати [ Додати матеріал ]

Політика державного регулювання економіки
[ Викачати з сервера (18.5Kb) ] 08.12.2008, 11:19
План

1. Основні функції державного регулювання

2. Національні особливості державного регулювання

3. Основні форми державного регулювання

 1. Основні функції державного регулювання

Ефективність і раціональність функціонування національних економічних
систем визначальною мірою залежать від поділу функ-цій між суб'єктами
господарської системи. Головна функція цен-тралізованого регулювання
полягає в управлінні економічним роз-витком країни в цілому, розвитком
її продуктивних сил і науково-технічного прогресу. Вона реалізується
через ряд конкретних функ-цій, частина з яких може бути визначена як
мікроекономічні, а саме: раціоналізація економічної структури
суспільства і управлін-ня нею; фінансування і організація
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; стимулювання
розвитку нових галузей та тих, що вимагають особливо великих первинних
вкладень і не га-рантують отримання найближчим часом значних прибутків;
допо-мога проектам високого ризику.

Не менш важливим є функції перерозподілу національного до-ходу між
сферами суспільного життя і галузями економіки, а також створення та
розвитку соціально-економічної інфраструктури.

Функція перерозподілу національного доходу через одержавлення фінансів
забезпечує процес відтворення в сучасних умовах. Він здійснюється
завдяки цілеспрямованій податково-бюджетній політиці держави, за
допомогою якої держава акумулює величезні кошти, що створюють можливість
державного впливу на економіку.

Функція створення та розвитку соціально-економічної інфра-структури
полягає у забезпеченні життєдіяльності галузей, які ство-рюють загальні
умови для функціонування економіки (енергетика, транспорт, зв'язок),
сприяють відтворенню робочої сили (охорона здоров'я, освіта, житлове
будівництво). В них централізоване регу-лювання практично не конкурує з
ринковим, а навпаки, підвищує ефективність останнього на макрорівні.

Важливу роль у процесі наближення до економічної рівноваги в системі
ринкового господарства відіграє державний сектор. Завдя-ки йому держава
бере безпосередню участь в економічних проце-сах як прямий суб'єкт
виробничих відносин. Вона виконує також функцію регулювання
зовнішньоекономічної діяльності всіх об'єк-тів господарювання та охорони
навколишнього середовища.

Ефективність економічного регулювання залежить і від того, як держава
забезпечує правову основу і суспільну атмосферу, які сприя-ють
ефективному функціонуванню ринкової системи. Американські економісти К.
Р. Макконелл та С. Л. Брю зазначають, що це перед-бачає такі заходи, як
надання законного статусу приватним під-приємствам, визначення прав

.........................................................................................................
Категорія: Реферати | Додав: vova
Переглядів: 988 | Завантажень: 300 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]