Головна » Файли » Український розділ » Реферати [ Додати матеріал ]

Інноваційна політика держави
[ Викачати з сервера (13.0Kb) ] 08.12.2008, 11:09
Сутність і основні методи інноваційної політики держави

Створення умов для оптимального розвитку науково-технічного потенціалу
національної економіки стає одним з найважливіших принципів формування
системи і механізму управління інновацій-ної політики. При всій
різноманітності національних підходів до економіки всі країни прагнуть
до розробки і реалізації державної інноваційної політики.

Механізм створення і поширення нововведень, маючи суттєві національні
особливості, передбачає три загальні складові: систему державної
підтримки фундаментальних і пошукових досліджень;

різноманітні форми та джерела фінансування і непрямого стиму-лювання
досліджень; максимальне стимулювання малого іннова-ційного підприємства
та підтримку його.

Держава, створюючи умови для реалізації інноваційної політи-ки, впливає
на розвиток не лише державного, а й приватного сек-тора інноваційної
діяльності.

Сучасне високорозвинуте суспільство стимулює розвиток техно-логій, що
грунтуються на новітніх досягненнях науки. Найважливі-шим завданням є
вироблення стратегії, яка забезпечує можливість гнучкої зміни пропорцій
між темпами розвитку наукового, технічного і виробничого потенціалів.
Створення такої системи взаємодії всіх учасників циклу, що забезпечує
науково-технічний прогрес, є голов-ним завданням інноваційної політики
держави. Остання подана комплексом народногосподарських підходів і
рішень, що визначають головні напрями діяльності щодо нововведень, яка
пов'язана з науко-во-технічним прогресом, оновленням основних фондів,
удоскона-ленням управління, організації виробництва і праці, економіки
тощо.

Інноваційна політика держави спрямована на господарське ви-користання
науково-технічного потенціалу, на зміцнення внутріш-ніх зв'язків у
науково-технічному комплексі. Формування іннова-ційної політики
пов'язане насамперед з переорієнтацією системи державного регулювання на
всебічне заохочення підприємництва, приватної ініціативи.

Набір методів і засобів державної інноваційної політики досить широкий.
Це різні державні заходи, які стимулюють інноваційну активність бізнесу;
коригування податкового, патентно-ліцензійного законодавства;
амортизаційних відрахувань; регулювання переда-вання технології; система
контрактних взаємовідносин; зняття ряду обмежень щодо охорони
навколишнього середовища, антитрестівсь-кого законодавства; різні форми
підтримки міжорганізаційної ко-операції та малого інноваційного бізнесу.

Традиційним методом впливу на розвиток інновацій у промис-ловості,
особливо в періоди економічних піднесень, є податкові пільги. Так,
Конгрес США ще в 1954 р. ухвалив 174-й розділ "Ко-дексу прибуткового
оподаткування", відповідно до якого витрати на науково-дослідні і

.........................................................................................................
Категорія: Реферати | Додав: vova
Переглядів: 1260 | Завантажень: 418 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]