Головна » Файли » Український розділ » Реферати [ Додати матеріал ]

Перша класична ситуація як розквіт політичної економії
[ Викачати з сервера (22.1Kb) ] 08.12.2008, 11:00
План

1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до
англійської класичної школи

2. Варіанти класичної економічної теорії

 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до
англійської класичної школи

В галузі економічної науки настанню першої класичної ситуації передував
тривалий період панування меркантилізму. Відомі вчені минулого і
сучасності ставили і продовжують ставити низку диску-сійних питань щодо
меркантилізму. Однак беззаперечно, що саме він відбивав основні
тенденції розвитку економічної думки і еконо-мічної політики в XV-XVIII
ст. у різних країнах Європи. В сфері економіки меркантилізм відповідав
періоду переходу від пануван-ня простого товарного виробництва до
формування приватнопід-приємницького ринкового господарства.

Характерні особливості цього періоду .- його тривалість,
не-рівномірність, неодночасність настання і протікання в різних
краї-нах. В країнах так званого другого ешелону підприємницького
роз-витку (Німеччина, ряд держав Центральної та Південної Європи та ін.)
умови для існування меркантилізму зберігалися довше і наста-вали
хронологічно пізніше, ніж в країнах так званого першого еше-лону.
Насамперед цим пояснюється тривалість меркантилізму - унікальне явище
порівняно із швидкоплинною історією економіки та економічної думки
XIX-XX ст.

Більшість вчених поділяють ряд загальних положень відносно оцінки
характеру економічних поглядів і рекомендацій мерканти-лізму,
розглядаючи його не як випадкове і хаотичне утворення, а як певну
"квазісистему". Терміни "меркантилізм" (від італ. mercan-te - торгівець,
купець), "меркантильна система", "комерційна сис-тема" вперше почали
застосовувати критики меркантилізму Ф. Ке-не і А. Сміт лише в другій
половині XVIII ст. Меркантилізм, за словами М. Блауга, - це збірне
поняття, вироблене внаслідок ви-явлення і об'єднання в єдине ціле
спільних ознак, рис, принципів з багатовікових "неузгоджених"
інтелектуальних зусиль, що спов-нені суперечностей і відбивають
багатоманітні обставини реально-го життя. Отже, роботам меркантилістів
свідомо надається більше єдності та логічного зв'язку, ніж малось у них
насправді.

На думку А. Онкена і Т. Негіші, меркантилізм - це не особлива перша
школа економічної теорії, а емпірична система поглядів і рекомендацій.
Тому меркантилізм - це все ще донауковий (доісто-ричний) період у
становленні західної економічної теорії як само-стійної галузі знань.


.........................................................................................................
Категорія: Реферати | Додав: vova
Переглядів: 766 | Завантажень: 284 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]