Головна » Файли » Український розділ » Шпори та ін. [ Додати матеріал ]

Економічний аналіз шпори (147 питань) SotMagaz.ru
[ Викачати з сервера (66.8 Kb) ] 23.04.2009, 17:53
1. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ОБГРУНТУВАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
Роль економічного аналізу в системі економічних дисциплін в умовах переходу до ринкових відносин можливо показати опосередковано через його місце в системі управління . Без глибоких економічних знань, без уміння науково обгрунтувати та правильно оцінювати ефективність рішень, що приймаються на основі данних аналізу, управління піприємством не може бути достатньо ефективним, понижується його роль як двигуна, прискорювача економічного розвитку. 
На основі данних результатів аналізу розробляються і приймаються управлінські рішення. Економічний аналіз є функцією управління , що забезпечує науковість прийняття рішень. Управлінські рішення в сучасних умовах жорсткої конкуренції не можуть прийматись інтуїтивно, приблизно. Вони повинні бути засновані на точних розрахунах, глибокому ек. аналізі. Дані аналізу виконання планів за попередні періоди є базою для складання обгрунтованих та оптимальних бізнес-планів на майбутнє. Важливого значення е.а. набуває в умовах здійснення ринкових реформ, тобто сукупність способів впливу на підприємство, які забезпечують гармонійне сполучення інтересів різноманітних ланок нар. гос-ва та учасників вир-ва.
У цих умовах е. а. Забезпечує можливість об’ктивної оцінки ек. результатів діяльності трудових колективів,визначення їх місця в галузі, регіоні, а також частку кожного робітника в загальних економічних результатах діяльноств підприємства відповідно до кількості та якості його трудових затрат. Це створює основу для розробки обгрунтованої системи матеріального заохочення працюючих на підприємстві за рахунок фонду оплати праці . Е.а. сприяє розповсюдженню передового досвіду, прогресивних організаційних форм управління, впровадженню передової техніки і технології, забезпечує можливість розпізнати закономірності, прогресивні явищя, що мають місце в госп. житті. Як функція управління е.а. виходить за межі підприємства- стає функцією управління галузями та нар. госп. в цілому.
2. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ.
ЕА як наука є системою спеціальних знань, пов`язаних з дослідженням тенденцій госп-кого розвитку, науковим обгрунтуванням планів, управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, пошуком, вимірюванням та обгрунтуванням розміру госп-ких резервів підвищ-ня ефект-ті вир-ва і розробкою заходів щодо їх використання.
Зміст ЕА як наукової дисципліни випливає перед усім з тих функцій, які він виконує у системі ін. прикладних економ. наук. ЕА виконує наступні функцій:
1. вивчення характеру дії економ. законів, встановлення закономірностей і тенденцій економ. явищ і процесів в конкретних умовах підп-ва 
2. наукове обгрунтування поточних і перспективних планів 
3. контроль за викон-ням планів та управлінських рішень, за економним викор-ням ресурсів 
4. пошук резервів підвищення ефективності вир-ва
5. оцінка рез-тів дія-ті підп-ва з виконання планів, досянутого рівня розвитку ек-ки, використання наявних можл-тей 6. розробка заходів з використання виявлених резервів Завдання економічного аналізу - це підвищення ефективності господарської діяльності, раціоналізація ефективності господарської діяльності, раціоналізація використання виробничого потенціалу, економія ресурсів, удосконалення системи управління підприємством.
6. РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН. 
В умовах ринкової економіки П. здійснює свою виробничо-торгівельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні П-ств за споживача їх продукції, змушує подавця (виробника) враховувати їх інтереси і запити, і виробляти ту продукцію, яка потрібна покупцеві. П –що програло у цій боротьбі стає банкрутом. Отже, щоб не стати банкрутом, П мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечити високу конкурентоздатність своєї продукції. 
Одним із інструментів з‘ясування конкурентоздатності є аналіз фінансового стану підприємства, або більш узагальнено економічний аналіз.
Аналізувати фін.

Ищете недорогие, но качественные запчасти ниссан? Вы попали в точку!

Стан будь-якого П є нагальною необхідністю, бо не можна вести господарства без міри ваги і рахунку, не добиваючись перевищення доходів над видатками. Це завжди було важливо, тим більш зараз, коли йде становлення і розвиток вільного підприємництва. Закони ринкової економіки вимагають відповідального способу мислення і поведінки всіх учасників.На основі ек. аналізу розроблюються управлінські рішення. Аналіз передує прийняттю рішень і діям, обгрунтовує їх і є основою наукового управління виробництвом, забезпечує його об‘єктивність та ефективність. Т. Ч. ек. Аналіз – це функція управління, яка забезпечує наукову обгрунтованість прийняття рішення.
8.ПРЕДМЕТ ЕК.АНАЛІЗУ.
Економічний аналіз - це наука, яка всебічно досліджує господарську діяльність в межах як окремого робочого місця, підприємства так і народного господарства вцілому.
Предметом ек.аналізу є звичайна діяльність підпр.,а саме операційна, інвест., фін. Предметом операц.діял. може виступати процес вир-ва і реалізації, ресурси, доходи, та витрати підпр., прибуток та фін.стан. 
9. ЗВ`ЯЗОК ЕКОНОМ. АНАЛІЗУ З ІНШИМИ НАУКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ.
Теоретичною основою ЕА є політична економія, а загальним методом пізнання. Економ теорія, яка вивчає економ закони, механізм їх дії, створює теоретичну основу для розвитку всіх економ. дисциплін. В свою чергу ЕА деяким чином впливає на розвиток ек.теорії. Багаточисельні аналітичні дослідження накоплюють інформацію про виявлення тих чи інших економ.законів. Вивчення цієї іформації дозволяю формулювати нові, раніше невідомі закони, робити глобальні прогнози розвитку економіки країни або світової економіки. ЕА тісно пов`язаний з галузевими економіками. Глибокий аналіз господарської діяльності підприємства неможливо провести, не знаючи економіко галузі і організації виробництва аналізованого підприємства. В свою чергу результати ЕА використовуються для вдосконалення організації виробництва, впровадження наукової організації праці. Аналіз сприяє підйому економіки окремих підприємств і галузі вцілому.
Еа також пов`язаний із менеджментом, маркетингом, фінансовими дисциплінами, банківською справою і кредитуванням. Без знань про діючий порядок фінансування і кредитування галузей економіки, взаємозв`зків з фінансовими і кредитними установами неможливо кваліфіковано проводити ЕА господ. д-ті. З іншої сторони, ставки виплат у бюджет, умови отримання кредиту, проценти за використання кредиту постійно вдосконалюються з урахуванням результатів аналізу. Особливу роль для ЕА відіграють бухоблік і статистика.знання БО є головним джерелом інформації при аналізі господ. д-ті. Не знаючи методики БО важко підібрати необхідні матеріали і перевірити їх якість. Вони не тільки постачають йому необхідну інформацію, а й надають деякі свої методи для її вивчення. Особливо плідно у цій справі склалися стосунки між ЕА і статистикою, внаслідок чого методика аналізу збагатилась багатьма статистичними методами і прийомами дослідження.
Серед наук не економ.напряму потрібно виділити математичні й технологічні.За допомогою матем.методів аналіз проводиться більш оперативно, охоплюють більшу кількість об`єктів.Не можна аналізувати процес виробництва не знаючи особливостей технології.
Таким чином, ЕА є синтезованою наукою, яка сформувалася шляхом інтеграції ряду наук і об`єднала окремі їх елементи. В свою чергу результати ЕА використовуються іншими науками при вивченні тих чи інших сторін господ.діяльності.
10. ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ.
Об'єкт економічного аналізу - це передусім окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показни¬ки. Всі об'єкти аналізу у своїй сукупності складають предмет економічного аналізу. Об'єктами аналізу, наприклад, можуть бу¬ти виробнича та комерційна діяльність, наявність і використання ресурсів, якість продукції і прибуток, ритмічність виробництва тощо. Об”єктами аналізу господарської діял. є економ.результати господарської діял. Напр..,на промисловому підпр.до об”єктів аналізу віднос.вир-во та реаліз. Продукції,її собівартість,використ. матер.,труд.,фін. ресурсів,фін. результати вир-ва та ін.
Систематизований перелік об'єктів чи питань аналізу, що вивчаються в курсі, утворюють його зміст.

Простые и вкусные кулинарные рецепты приготовления блюд и салатов
Категорія: Шпори та ін. | Додав: vova
Переглядів: 14786 | Завантажень: 3302 | Коментарі: 9 | Рейтинг: 3.2/12
Всього коментарів: 8
8 Наталя  
thank

7 Anxel05  
anxel05@meta.ua

6 Світлана  
Дуже потрібно шпори з предмету "Аналіз господарської діяльності"

5 Володя  
Дякою)))))))))

4 Ліля  
Дякую! Ви мені допомогли

3 strogay  
rkfc

2 дима  
0000000000000000

1 вова  
Безкоштовно

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]