Головна » Файли » Український розділ » Шпори та ін. [ Додати матеріал ]

АПК - Шпоры
[ Викачати з сервера (77.1Kb) ] 23.04.2009, 17:21
Тема 1. Економіка виробництва і переробки зерна.
1. Види зернових культур та структура виробництва зерна.
2. Норми та фактичний рівень витрат хлібопродуктів на душу населення.
3. Потреба в зерні на продовольчі цілі.
4. Потреба в зерні на фуражні цілі.
5. Необхідність створення страхових запасів зерна та їх обсяги.
6. Обгрунтування потреби в зерні на внутрішньому ринку.
7. Експортний потенціал зернового господарства.
8. Динаміка виробництво зерна та його розподіл за напрямами використання.
9. Динаміка та структура експорту зерна.
10. Динаміка урожайності зернових культур на Україні та її рівень відносно світового рівня та рівня провідних країн – виробників зерна.
11. Методика визначення врожайності зернових.
12. Побічна продукція зернових культур: методика визначення обсягу та напрямки використання.
13. Затрати праці та рівень механізації на вирощаванні зернових.
14. Методика визначення показників продуктивності праці.
15. Параметри якості пшениці. Напрямкт її використання в переробній галузі в залежності від показників якості. 
16. Фуражні зернові культури та обсяги їх виробництва в Україні.
17. Показники собівартості зерна та методика їх визначення.
18. Рентабельність виробництва зернових культур.
19. Особливості функціонування ринку зерна. Його державне регулювання.
20. Біржева торгівля зерном, біржеві ціни.
21. Оператори зернового ринку та їх функції.
22. Інфраструктура приймання та зберігання зерна.
23. Характеристика підприємств по переробці зерна.
24. Формування собівартості продуктів переробки зерна.
25. Рентабельність виробництва муки, круп.
26. Характеристика підприємств по виробництву хлібобулочних виробів.
27. Ефективність виробництва хлібобулочних виробів.
28. Стан приватизації підприємств галузі хлібопродуктів. 
29. За даними річних звітів визначити показники технологічної ефективності виробництва зернових культур.
30. За даними річних звітів проаналізувати динаміку собівартості зернових.
31. За даними річних звітів визначити економічну ефективність виробництва зернових.
32. За даними річних звітів визначити місце зерновиробництва в економіці підприємства.
33. За індексним методом аналізу визначити кількісний вплив змін врожайності та посівних площ на на зміну валового збору зернових культур.
34. Розрахувати потребу в зерні на продовольчі цілі виходячи з норм витрат хлібопродуктів на душу населення і і коефіцієнтів виходу борошна і круп із зерна.
35. За даними річних звітів проаналізувати показники собівартості зернових культур.
36. За даними річних звітів проаналізувати прибутковість виробництва зернових.
Тема 2. Економіка виробництва і переробки цукрових буряків.
37. Цукр. буряки як технічна культура. Продукти їх переробки та напрямки використання.
38. Норми та фактичний рівень споживання цукру. Побреба на внутрішньому ринку.
39. Експортний потенціал цукрової галузі та фактичний рівень експорту цукру.
40. Напрямки використання та потреба на внутрішньому ринку у побічних продуктах переробки цукр. буряків.
41. Динаміка виробництва цукр. буряків в Україні та чинники скорочення виробництва.
42. Фактичний рівень та методика визначення урожайності цукрових буряків.
43. Затрати праці нта рівень механізації виробництва цукр. буряків.
44. Методика визначення показників продуктивності праці в буряківництві.
45. Показники собівартості в буряківництві та методика їх визначення.
46. Механізм давальницької схеми переробки цукрових буряків.
47. Особливості визначення ефективності виробництва цукрових буряків за давальницької схеми переробки.
48. Показники якості цукрових буряків.
49. Механізм визначення залікової ваги по цукровим буряках.
50. Технічні показники ефективності ворибництва цукру.
51. Формування собівартості цукру за давальницької схеми переробки.
52. Економічнм ефективність виробництва цукру.
53. Особливості функціонування ринку цукру. Його державне регулювання.
54. стан приватизації підприємств галузі хлібопродуктів
55. Механізм регулювання ринку цукру в Україні.
56. За даними річних звітів визначити показники технологічної ефективності виробництва цукрових буряків. 
57. За даними річних звітів проаналізувати витрати на виробництво цукрових буряків.
58. За даними річних звітів визначити економічну ефективність виробництва цукрових буряків.
59. За даними річних звітів визначити місце буряківництва в економіці підприємства.
60. За індексним методом аналізу визначити кількісний вплив змін врожайності та посівних площ на зміну валового збору цукрових буряків.
61. Розрахувати потребу в цукрі та цукрових буряках для забезпечення потреб на внутрішньому ринку виходячи з норм витрат цукру на душу населення коефіцієнтів виходу цукру з цукрових буряків.
62. За даними річних звітів проаналізувати показники собівартості цукрових буряків.
63. За даними річних звітів проаналізувати прибутковість виробництва цукрових буряків.
Тема 3. Економіка виробництва та переробки олійних культур.
64. Олійні культури та структура їх виробництва в Україні.
65. Продукти переробки олійних культур та напрямки їх використання.
66. Норми та фактичний рівень споживання рослинної олії на продовольчі цілі.
67. Потреба в рослинній олії та технічні цілі на внутрішньому ринку.
68. Динаміка виробництва олійних культур.
69. Динаміка виробництва рослинної олії.
70. Експортний потенціал галузі виробництва олійних культур та фактичні обсяги експорту насіння соняшнику.
71. Експортний потенціал олійно-жирової промисловості та фактичний рівень експорту рослинної олії.
72. Особливості функціонування ринку насіння олійних культур. Його держувне регулювання.
73. Особливоті функціонування ринку рослинної олії.
74. Світове виробництво олії та олійних культур.
75. Фактичний рівень та методика визначення врожайності соняшника.
76. Показники продуктивності праці та методика їх визначення на виробницво соняшника.
77. Собівартість соняшника та методика її визначення.
78. Показники ефективності виробництва соняшнику.
79. Характеристика олійно-жирової промисловості (кількість підприємств, їх потужність, розташування, форми об’єднань).
80. Визначити ефективність вироб-ва сон-ку за такими даними: Виробничі затрати на 1га сон-ку становлять 550грн., врожайність сон-ку =12ц/га, реалізаційна ціна =620 грн./т без ПДВ, товарність=90%, на побічну продукцію (кошики сон-ка) відносять 5%.
81. Визначити вартість продукції переробки з 1т насіння сон-ку за таких даних: вихід олії=46%, шроту=36%, ціна на олію нерафіновану=1800грн./т, шрот=550грн./т.
82. Визначити еф-ть переробки нас-ня сон-ку при умові: закупівельна ціна насіння соняшнику становить 620 грн./т без ПДВ, вартість переробки 1 т нас-ня =180грн., вихід олії =46%, шроту=36%, ціна на олію нерафіновану 1800грн./т з ПДВ, шрот =550грн./т з ПДВ.
Тема 4. Ефективність виробництва і переробки льону-довгунця.
83. Динаміка виробництва льоно-волокна, причини скорочення обсягів виробництва.
Тема 5. Економіка виробництва та переробки картоплі.
84. Динаміка виробництва картоплі за категоріями господарств. Причини скорочення виробництва в с/г підприємствах.
85. Роль особистих підсобних господарств у виробництві картоплі.
86. Визначити ефе-сть інтенсивної технології вирощування картоплі за такими показниками: площа ріллі, вивільненої в результаті збільшення врожайності; економія посівного матеріалу; прибуток з 1га. Вихідні дані: потреба господарства в товарній картоплі=1000т, збільшення врожайності в результаті застосування інтенсивної технології = з 12 до 20т/га, збільщення витрат на 1 га з 5500 до 7800грн., ціна = 550 грн./т з ПДВ, норма висіву=3500кг/га.
Тема 6. Економіка виробництва і переробка овочів.
87. Динаміка та структура виробництва овочів. Необхідність розвитку інфраструктури заготівлі та реалізації овочів.
Тема 7. Економіка садівництва та виноградарства.
88. Динаміка виробництва плодів та розміру багаторічних насаджень.
89. Динаміка розвитку виноградарства.
Тема 8. Економіка кормовиробництва.
90. Поняття кормової бази та її складові елементи.
91. Види кормів та джерела їх надходження.
92. Польове кормовиробництво: характеристика видів кормів.
93.Лугівництво: види кормів та методика визначення їх врожайності.
94. Промислове кормовиробництво.
95. Корми як побічна продукція переробної промисловості.
96. Показники якісної оцінки кормів (поживність, вміст протеїну, їх співвідношення).
97. Показники ефективності використання кормів.
98. Показники економічної оцінки кормів (урожайність, собівартість кормів, собівартість кормової одиниці, що міститься в кормах).
99. Собівартість кормів: методика визначення.
100. За даними річних звітів визначити вихід кормових одиниць з 1га кормових культур.
101. За даними річних звітів визначити витрати кормів на 1 голову тварин.
102. Розрахувати потребу господарства в кормах в кормових одиницях, виходячи з норм годівлі і поголів’я тварин.
103. За даними річних звітів визначити показники ефективності виробництва кормів.
Тема 9. Економіка скотарства та промислової переробки молока.
104. Продукція скотарства та напрямки її використання.
105. Норми, фактичний рівень, та динаміка споживання молока.
106. Динаміка поголів’я ВРХ.
107. Диниаміка виробництва молока. Причини скорочення виробництва.
108. Динамыка виробництва яловичини. Причини скорочення виробництва.
109. Показники молочної продуктивності ВРХ: фактичний рівень та динаміка визначення.
110. Показники м’ясної продуктивності: методика визначення.
111. Затрати праці на виробництво молока: фактичний рівень та структура.
112. Методика визначення продуктивності праці в молочному скотарстві.
113. Методика визначення собівартості молока.
114. Формування закупівельних цін на молоко.
115. Економічна ефективність виробництва молока.
116. Товарність молока.
117. Показники м’ясної продуктивності в скотарстві.
118. Методика визначення показників продуктивності праці на виробництві яловичини.
119. Показники собівартості виробництва яловичини. Методика їх визхначення.
120. Формування цін на яловичину. Їх рівень за каналами реалізації.
121. Рівень цін на яловичину за її категоріями.
122. Ефективність виробництва яловичини.
123. Особливості функціонування ринку молока.
124. Характеристика підприємств по переробці молока.
125. Собівартість продуктів переробки молока.
126. Формування цін на молоко та молокопродути.
127. Ефективність виробництва молока та молокопродуктів.
128. За даними річних звітів визначити економічну ефективність виробництва молока.
129. За даними річних звітів визначити ефективність реалізації ВРХ на м’ясо.
130. За даними річних звітів визначити показники продуктивності праці та трудомісткості в скотарстві.
131. За даними річних звітів визначити прибутковість(збитковість) виробництва молока ( яловичини).
132. За індексним методом аналізу проаналізувати вплив продуктивності та розмір поголів’я корів на валовий надій молока.
Тема 10. Економіка свинарства та м’ясопереробної промисловості.
133. Продукція свинарства та напрямки її використання.
134. Норми та фактичний рівень споживання м’яса та м’ясо продуктів.
135. Динаміка виробництва свинини та поголів’я свиней.
136. Роль особистих підсобних господарств у виробництві свинини.
137. Проблеми виробництва свинини в спеціалізованих підприємствах.
138. Показники продуктивності у свинарстві. Методика їх визначення.
139. Показники відтворення стада в свинарстві. Методика їх визначення.
140. Показники продуктивності праці в свинарстві. Методика їх визначення.
141. Показники собівартості у свинарстві. . Методика їх визначення.
142. Формування цін на свинину. Їх рівень за категоріями свинини.
143. Ефективність виробництва свинини.
144. Особливості функціонування ринку м’ясопродуктів.
145. Види м’яса та м’ясопродуктів, динаміка їх виробництва.
146. За даними річних звітів визначити показник технологічної ефективності виробництва свинини.
147. За даними річних звітів визначити економічну ефективність виробництва свинини.
Тема 11. Економіка птахівництва.
148. Продукція птахівництва та напрямки її використання.
149. Виробничі напрямки в птахівництві.
150. Динаміка виробництва яєць та м’яса птиці.
151. Норми та фактичний рівень споживання продукції птахівництва.
152. Потреба в продукції птахівництва.
153. Показники продуктивності в птахівництві.
154. Затрати праці та рівень механізації в птахівництві.
156. Показники собівартості в бройлерному птахівництві.
157. Формування цін на продукцію птахівництва.
158. Ексортний потенціал галузі птахівництва та фактичний рівень експорту-імпорту.


Категорія: Шпори та ін. | Додав: vova
Переглядів: 2192 | Завантажень: 493 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]